De Bedrijvenplatform Gavere vzw stelt zich tot doel het: 

 • bevorderen, aanmoedigen en verbeteren van het ondernemerschap op het grondgebied van Gavere
 • vergemakkelijken van de samenwerking tussen de bedrijven onderling en met alle openbare instanties
 • bespreken en gemeenschappelijk oplossen van problemen welke de leden of een deel van de leden aanbelangen i.v.m. veiligheid, openbaar vervoer, wegenis, verkeer, ...
 • faciliteren van gezamelijke aankopen van goederen en diensten zoals elektriciteit, water, gas, brandstoffen, groenonderhoud, veiligheid, papier, ...
 • het organiseren van opleidingen voor haar leden (zoals EHBO en veiligheid)

Op dinsdag 25 juni 2019 hebben wij een afspraak met burgemeester en schepenen betreffende het toekomstbeleid van Gavere.

Wij willen op de hoogte zijn wat er reilt en zeilt binnen ons gemeentebestuur. Doch wij willen ook een steentje bijdragen in dit gegeven en mogelijks het gemeentebestuur een beetje “sturen”.

Daarom vragen wij aan alle Gaverse zelfstandigen of jullie aandachtspunten of vragen hebben, zoals bijvoorbeeld:

 • Hoe denkt de gemeente de economie een boost te geven? Wat gaat de gemeente doen om kmo's / zelfstandigen aan te trekken?
 • Wat zijn de plannen in verband met duurzaamheid, milieu en natuur?
 • Wat wordt er gedaan voor het verbeteren van de mobiliteit: elektrische auto’s, elektrische fietsen, deelvervoer, bijkomende openbaar vervoer, laadpalen
 • Wat na het verdwijnen van het leger uit Gavere?
 • Wat met belastingen /taksen op energie?
 • Enz

U ziet er zijn veel vragen maar u heeft er waarschijnlijk nog meer. Stuur ons gerust uw vragen door, ook al kan u zelf niet aanwezig zijn op 25 juni. Dit is een unieke kans om het beleid mogelijks bij te sturen.

Om het debat vlotter te laten verlopen vragen wij om eventuele vragen door te sturen voor 18 juni via dit formulier.

U wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan dit debat op dinsdag 25 juni om 19.30 bij Van Hoecke Automation – Legen Heirweg 29 9890 Gavere. Schrijf u in via dit formulier voor 18 juni.