Vandejoar spelen m’op verploatsinge mee oens zomer ievent. We nemen ulder mee noar het schuune ‚De Foyer’ van den NTG veur ne vrie uitgebraaden brunch. Veur doarachter oens eten wa te loate zakke, goame toens goan wandelen deur het eiwe Gent mee onze mystery guest. 


27 mei 2018 om 10u30
De Foyer (NTG gebouw) · Sint-baafsplein 17 · 9000 Gent

INSCHRAAVEN

Praas: veur niet (gratis) veur den ieste mens, d'andere mensen betoalen € 30 / persuun. 
Inschraaven kan alliene deur leden, langst oenze website www.bedrijvenplatformgavere.be, of via de link in dienen tekst hier.

Dranken taadens de brunch zijn inbegrepen. Eu inschraavinge is pas definitief achter het betoale van het juuste bedrag (mee de noame van eu bedraaf en mee oeveele dadde zaat) op rekeninge  BE52 0016 5756 6009 van vzw Bedrijvenplatform Goavere veur de 13e meie 2018. 


INSCHRAAVEN